To jest archiwalna wersja storny!
Aktualne informacje dostępne są na stronie: http://www3.wpia.uw.edu.pl/studia/doktoranckie/studia-stacjonarne/

Do złożenia karty obiegowej zobowiązani są wyłącznie studenci ostatniego roku studiów