BADANIA WŁASNE NA ROK 2012

 

Wnioski o dotację na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych dla młodych naukowców (do 35 lat) oraz uczestników studiów doktoranckich (dawne badania własne) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

 

Wniosek powinien zawierać:

  1. autora z zaznaczeniem instytutu
  2. temat badań
  3. syntetyczny opis planowanych zadań
  4. cel planowanych zadań
  5. informacje o formach upowszechniania lub wykorzystania osiągniętych wyników
  6. kwotę dofinansowania

 

Wniosek należy sporządzić w formie pisemnej oraz elektronicznej i złożyć do Biura Spraw Pracowniczych do pani Teresy Szymańczyk.

 

Zgodnie z przyjętymi przez Komisję ds. Badań Naukowych kryteriami w pierwszej kolejności środki na badania własne będą przyznawane osobom spośród młodej kadry naukowej, które składają wniosek po raz pierwszy i nie otrzymują innych środków przyznawanych na naukę, takich jak granty, granty habilitacyjne, stypendia.

 

W związku z planowanymi oszczędnościami w Ministerstwie istnieje możliwość, że Uniwersytet Warszawski nie otrzyma w roku 2012 środków na ww. dotację. W takim przypadku wnioski zostaną zwrócone autorom bez rozpoznania.