Krok Pierwszy

Po powrocie z podpisanym przez stronę przyjmującą ostatecznym Learning Agreement (z ewentualnymi modyfikacjami uzgodnionymi ze mną oraz zaakceptowanymi przez BWZ) oraz Transcript of Records wystawionym przez goszczący Was Uniwersytet przychodzimy na dyżur, by uzgodnić przeliczenie ocen i wypełnić podanie o zaliczenie wyników ze stypendium .

Należy zadbać o zgodność Transcript of Records z Learning Agreement, braki zaliczenia wybranych przedmiotów mogą skutkować niezaliczeniem roku!

Przeliczam oceny z systemu ETCS na polski na podstawie skali obowiązującej na naszym uniwersytecie (A!= cel, A=bdb, B=db+, C=db, D=dst+, E=dst, F=ndst, pass=zal.). 

Wszystkie przedmioty uwzględnione w Transcript of Records i Learning Agreement są Waszymi wynikami studiów. Punkty ETCS przepisujemy automatycznie w wysokości proponowanej przez Uniwersytet goszczący.

Przedmioty zdane zagranicą traktowane są jako przedmioty z grupy C (wyjątkiem są przedmioty, które zaliczają na mocy uchwały Rady Wydziału przedmioty z grup A i B: te traktujemy odpowiednio). Jednakże na podstawie podania do Komisji stypendialnej biorą udział w wyliczaniu średniej do stypendium za wyniki w nauce.

Krok drugi

Oceny na podstawie podania wpisywane są do indeksu i karty rocznej (dla ułatwienia procesu proszę wypełnić uprzednio rubryki, przedmioty można wpisywać do indeksu w języku oryginału lub po polsku).

Krok trzeci

Indeks oraz podane składamy w Dziekanacie.

I jeszcze FAQ:


Q: Czy mogę nie wpisywać niektórych przedmiotów zdanych na stypendium?
A: Zdecydowanie NIE. Wszystkie uzyskane przez Was wyniki są równoważne z polskimi egzaminami i jako takie nie podlegają wyborom.

Q: Czy można uzyskane wyniki przeliczać na polskie “zal.”?
A:Zdecydowanie NIE! na podstawie nowego Regulaminu Studiów każde zajęcia w ramach programu studiów (A takimi są kursy zaaprobowane w Learning Agreement) muszą się kończyć OCENĄ.

Q: Czy można zaliczyć przedmioty nie uwzględnione w Learning Agreement?
A: W większości przypadków tak, ale decyzja będzie podejmowana indywidualnie. 

Q: Kiedy rozliczyć stypendium?
A: Jak najszybciej po uzyskaniu Transcript of Records.