Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania w Wymiarze Sprawiedliwości


Informacje ogólne :

Celem Studiów jest zapoznanie kadry kierowniczej sądów oraz osób aplikujących na stanowiska kierownicze w wymiarze sprawiedliwości z koncepcją wymiaru sprawiedliwości zawartą w Konstytucji RP, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego oraz modelem wynikającym ze współczesnych standardów międzynarodowych; z wybranymi problemami szczegółowymi wiążącymi się z funkcjonowaniem sądów, jak postępowanie z dokumentami podlegającymi przepisom ustawy o ochronie informacji niejawnych czy ochrona danych osobowych w kontekście zasady dostępu do informacji publicznej; przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej dla sprawnego kierowania kadrą sądów; z mechanizmami efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi; wreszcie zaznajomienie słuchaczy z psychologicznymi aspektami zarządzania w wymiarze sprawiedliwości, jak problem budowania zespołu czy zagadnienia etyki pracy i etycznej kultury organizacji.

Studia obejmują dziesięć sesji dydaktycznych (160 godzin); zajęcia odbywają się w piątki oraz w soboty.