Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

Pełnomocnicy Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych
dr Dorota Dzienisiuk
dr Zbigniew Gromek

Rejestracja na praktyki odbywa się za pośrednictwem serwisu : praktyki.wpia.uw.edu.pl
Kontakt jest możliwy również pod adresem mailowym : praktyki@wpia.uw.edu.pl

  1. Uchwała Rady Wydziału Nr 3/04/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich na kierunku „prawo” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (pobierz uchwałę)
  2. Uchwała Rady Wydziału Nr 4/04/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia na kierunku „administracja” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (pobierz uchwałę)
Informacje o praktykach studenckich nieobjętych programem studiów, oferty praktyk i inne informacje dotyczące rynku pracy dostępne są w Biurze Karier UW: www.biurokarier.uw.edu.pl .