Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Kliniki Prawa w roku akademickim 2016/2017 na Wykłady Ogólnokliniczne, które odbywają się w środy o godzinie 15:00, sala B, Auditorium Maximum.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce: Wydarzenia - Wizyty gości

 

Zakres materiału wymagany do egzaminu z Kliniki Prawa ( 2013r.) pobierz

Klinika Prawa we współpracy z organizacją Jump 93 realizuje projekt pn. "Pogotowie prawne dla osób uzależnionych i HIV pozytywnych w Polsce". Projekt realizowany jest dzięki dotacji Instytutu Spraw Publicznych, w ramach konkursu grantodawczego Obywatel i Prawo VII (który jest wspólną inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Instytutu Spraw Publicznych).

 

Misja Kliniki Prawa

Nasza misja zawiera się w dwóch słowach odzwierciedlających dwie ścieżki działalności Kliniki Prawa UW :

KSZTAŁCIĆ SIĘ I POMAGAĆ

Klinika Prawa stwarza studentom jedyną w toku studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego okazję do uzyskania praktycznych umiejętności w zakresie udzielania porad klientom i rozwiązywania problemów prawnych.

Studenci skupieni w studenkiej poradni świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom
w trudnej sytuacji majątkowej. Dla wszystkich tych, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego, wsparcie ze strony Kliniki Prawa to jedyna możliwość rozwiązania ich problemu prawnego.

Przez zetknięcie się z prawdziwymi klientami i prawdziwymi problemami studenci Kliniki Prawa doceniają wagę relacji klient-prawnik w wykonywaniu zawodów prawniczych, mają żywy kontakt z różnymi aspektami zawodu prawnika i uczą się zasad zawodowej odpowiedzialności.

Specyfika działalności Kliniki Prawa sprzyja tworzeniu etosu pracy pro publico bono wśród młodych prawników.