Dostęp do baz WPiA z komputerów domowych

 

Od 28 listopada 2011 r. doktoranci WPiA UW mają możliwość korzystania ze zdalnego dostępu do swoich kont wydziałowych.

 

1 .W celu skorzystania z takiej funkcji należy posiadać podłączenie do Internetu, uruchomić aplikację „PULPIT ZDALNY” („Remote desktop”) w swoim systemie Windows.

 

Znajduje się ona w następującej lokalizacji:

 START > Wszystkie programy > akcesoria > komunikacja* > PULPIT ZDALNY

 * - w niektórych wersjach systemu operacyjnego ta funkcja znajduje się bezpośrednio w „akcesoriach”

 

2. W polu komputer należy wpisać: TERMINAL.WPIA.UW.EDU.PL i nacisnąć POŁĄCZ

 

3. Wyświetli się okno dialogowe terminalu, gdzie należy wpisać LOGIN i HASŁO.

 

Osoby, które znają te dane wpisują i korzystają z systemu. Doktoranci, którzy nie mają swojego konta muszą wysłać prośbę o założenie na adres: KONTA@WPIA.UW.EDU.PL, podając swoje imię i nazwisko, numer indeksu oraz rok studiów.

 

4. Pierwsze logowanie do systemu:

Login składa się z pierwszej litery imienia, następnie znak kropki i nazwisko np. j. kowalski. Hasło: pierwsze hasło do każdego konta:wpia.11 („wpia” znak kropki „11”) do zmiany przy pierwszym logowaniu.

 

UWAGA!

Jeżeli jesteś doktorantem „przypisanym” do któregoś pokoju najprawdopodobniej masz już swoje konto. Sprawdź zatem login i hasło (według wzoru podanego powyżej), zanim wyślesz mail z prośbą o założenie konta.

 

  

 

 


 Kiedy prawo spotyka Chopina!

 

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,


oto przygotowane dla Was najnowsze eventy integracyjne, zorganizowane przez Wasz ulubiony samorząd!

 

Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Fryderyka Chopina (ul. Okólnik 1 Pałac Ostrogskich w Warszawie) Wtorek, 6 grudnia, start: godz. 18.45

Wstęp dla doktorantów i osób towarzyszących gratis

Po zwiedzaniu (ok. godz. 20.00) chętni mogą uczestniczyć w sympatycznym spotkaniu w restauracji Biernhalle na ul. Nowy Świat.64

Zgłoszenia do dnia 5 grudnia

na adres: l.lai@wpia.uw.edu.pl

lub sms na nr tel 607065233

Informacji udziela: Luigi (tel. i mail j.w.)

 

 


 


Poszukiwany jest doktorant, chętny do udziału w pracach komisji ds. nowelizacji Statutu UW, kierowanej przez prof. Wąsowicza. (16.09.2011)

Potrzeba nowelizacji statutu wynika ze zmian w ustawie - prawo o szkolnictwie wyższym. Szukamy osoby, która będzie brała aktywny udział w pracach komisji, pilnując żeby dokonywane zmiany były zgodne z interesem doktorantów :)

Osoby zainteresowane są proszone o przesyłanie zgłoszeń na adres rada.doktorantow@wpia.uw.edu.pl w możliwie szybkim terminie (21 września). Zgłoszenia musimy dokonać do piątku 23 września.

Pozdrawiam,

Nikodem Rycko 

Przewodniczący Samorządu Doktorantów UW 

"Kiedy prawo spotyka historię!"

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,

oto przygotowane dla Was najnowszy event integracyjny, zorganizowany przez Wasz ulubiony samorząd:-)
"Kiedy prawo spotyka historię!"

Zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu na Wodzie (Łazienki Królewskie ul. Agrykoli 1)
sobota, 18 czerwca, start: godz. 14.00

Wstęp dla doktorantów i osób towarzyszących 10PLN
Po zwiedzaniu (ok. godz. 16.00) za jedyne 39 PLN, chętni mogą uczestniczyć w sympatycznej kolacji w restauracji Piccola Italia ul.1 Sierpnia 46 (róg Al. Krakowskiej)
http://www.piccolaitalia.pl/contact.php

 
Oto specjalnie dla nas wybrane Menu:
danie główne: PIZZA MARGHERITA lub makaron: TORCIGLIONI ALLE MELANZANE
deser: PANNA COTTA ALLE FRAGOLE
do picia: małe piwo

zgłoszenia do czwartku 16 czerwca na adres: l.lai@wpia.uw.edu.pl,

lub pod nr tel. .607065233


Pozdrawiam,

LuigiKonkurs na stanowisko asystenta sedziego w WSA w Warszawie (13.05.2011)
 
 
Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4
ogłasza konkurs nr I Prez/Og-113-1/11
na stanowisko asystenta sędziego
 (1 etat)
 
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien spełniać wymagania określone w  art.27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz.1269 ze zm.), obejmujące:
- posiadanie obywatelstwa polskiego oraz korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- posiadanie nieskazitelnego charakteru,
- ukończenie studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych uznanych w Polsce.
 
Konkurs na  stanowisko  asystenta  sędziego  zostanie  przeprowadzony  30 czerwca 2011 r. o godz.11.00 w siedzibie WSA w Warszawie, ul. Jasna 2/4.
Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037) oraz zarządzenie nr 19 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.
 
Zgłoszenie zawierające:
·        wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
·        życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
·        oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
·        oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
·        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
·        3 aktualne fotografie zgodne w wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
należy złożyć do dnia 20 maja 2011 r.  w Biurze Podawczym WSA w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.
Do zgłoszenia kandydat może także dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe wykształcenie lub osiągnięcia.
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
 
Konkurs przeprowadzony zostanie w formie pisemnej i składać się będzie z dwóch części:
- testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego;
- dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia organu administracji publicznej i postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego z zakresu prawa administracyjnego procesowego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Problematyka dotycząca prawa administracyjnego materialnego obejmuje prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami, prawo samorządu terytorialnego, pomoc społeczną, broń i amunicję, informację publiczną oraz ochronę danych osobowych.

Istnieją także prace nad wprowadzeniem części pytań dotyczących prawa materialnego podatkowego  


Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 022-553-78-81.

 


Kiedy prawo spotyka sztukę!

Koleżanki, drodzy Koledzy, oto przygotowane dla Was najnowsze eventy integracyjne, zorganizowane przez Wasz ulubiony samorząd:-)

1. Kiedy prawo spotyka sztukę!

Zwiedzanie z przewodnikiem Centrum Sztuki Współczesnej (Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2) Środa, 16 marca, start: godz. 19.00. Wstęp dla doktorantów i osób towarzyszących gratis! Po zwiedzaniu (ok. godz. 20.00) za jedyne 35 PLN, chętni mogą uczestniczyć w sympatycznej kolacji w restauracji Marty Gessler Qchnia (http://www.qchnia.pl/qchnia.html) w Centrum Sztuki Współczesnej.

Oto specjalnie dla nas wybrane Menu:
Zupa(do wyboru):Żurek, boczek, jajkoKrem z zielonego groszku z grzankami

Danie główne(do wyboru):Kotlet schabowy, ziemniaki, kapusta duszonaMakaron penne z suszonymi pomidorami, szpinakiem i fetą

do picia: kieliszek wina (do wyboru: białe lub czerwone)
Zgłoszenia

mailowe do dnia 14 marca na adres: l.lai@wpia.uw.edu.pl lub sms na nr tel 607065233Informacji udziela: Luigi (tel. i mail j.w.)

2. Czwartek 10 marca, spotkanie doktorantów Miejsce: Klub Sketch (ul Foksal 19)
start: godz. 19:00 Rezerwacja dla doktorantów WPIA UW

 


 

Możliwość opublikowania artykułu w najnowszym wydaniu "Studia Iuridica" (30.01.2011).

Temat numeru: "Moje - nasze: dylematy jednostki w społeczeństwie"

Spodziewany termin wydania: jesień 2011.

 

Jak widzicie, zakres pracy jest niezwykle szeroki, co daje dużą możliwość opublikowania swojego dorobku. W związku z trudnościami pojawiającymi się niekiedy w kwestii wydawania prac młodych naukowców, a także obowiązku posiadania dorobku naukowego jako wymogu uzyskania stopnia doktora, taka szansa wydaje się być niezwykle atrakcyjną.

 

Artykuły zrecenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych, zaopatrzone w streszczenie w języku angielskim prosimy zgłaszać do 1 maja. Objętość do 30.000 znaków (niecały arkusz wydawniczy) + pół strony streszczenia.

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: lasocki@wpia.uw.edu.pl

 

Poprzednie numery Studia Iuridica:

http://www2.wpia.uw.edu.pl/357,Studia_Iuridica.html


Zajęcia ogólnouniwersyteckie (22.01.2011) 

II tura rejestracji na ogólnouniwersyteckie zajęcia prowadzone przez Internet rozpocznie się pierwszego lutego o godzinie 21.00.W drugiej turze o miejsca będą sie również starali studenci.

Przypominamy, że każdy z nas musi zaliczyć dwa spośród przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Do tego typu zajęć wliczają się również prowadzone przed oraz po wykładzie sobotnim: ekonomia oraz filozofia. Osoby, które uzyskają zaliczenie z obydwu wskazanych przedmiotów nie muszą zatem zaliczać kolejnych przedmiotów.

 

Informacje znajdują się również na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/