Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2009/201012 października 2009 r.

9 listopada 2009 r.

14 grudnia 2009 r.

11 stycznia 2010 r.

22 lutego 2010 r.

15 marca 2010 r.

19 kwietnia 2010 r.

17 maja 2010 r.

14 czerwca 2010 r.