REKRUTACJA KROK PO KROKU

  1. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (www.most.uka.uw.edu.pl ). 
Wpisz  wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wybierz Uczelnię oraz kierunek, na który chciałbyś/-abyś wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie dwie możliwości wyboru). Masz na to czas do 15 maja w przypadku wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki lub do 30 listopada w przypadku wyjazdu na semestr letni.
  2. Wydrukuj wypełniony kwestionariusz, podpisz i przedstaw go swojemu Prodziekanowi 
ds. studenckich w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.
  3. Zaopiniowany kwestionariusz złóż Koordynatorowi Programu MOST w Uniwersytecie Warszawskim – Pani Marcie Jastrzębskiej (Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 21). Masz na to czas do 18 maja w razie wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki, bądź do 3 grudnia, jeśli planujesz wyjazd w semestrze letnim. Koordynator sprawdzi wniosek i przekaże do akceptacji Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. Zaakceptowany wniosek zostanie wprowadzony przez Koordynatora 
w formie PDF do systemu IRK MOST.
  4. Decyzję o przyznaniu miejsca podejmuje Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna 
do 30 czerwca w przypadku semestru zimowego lub wyjazdu całorocznego oraz 
do 30 grudnia w przypadku semestru letniego.


W razie ewentualnych wątpliwości warto odwiedzić stronę internetową Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (www.uka.amu.edu.pl ) oraz Biura Spraw Studenckich (www.bss.uw.edu.pl ), 
na których znajdziecie wszystkie potrzebne formularze i regulamin wymiany.