Podyplomowe Studia Odpowiedzialności Odszkodowawczej

Siedziba Sekretariatu:

Wydział Prawa i Administracji UW

Collegium Iuridicum I
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa
pokój 308, III piętro
fax: (+48 22) 5524320 e-mail: ipc@wpia.uw.edu.pl

tel: 22 5520472 

mgr Aleksandra Matysiak

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

Adres do korespondencji:
Wydział Prawa i Administracji UW
Instytut Prawa Cywilnego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00 - 927 Warszawa

Kierownik Studium

dr Wojciech Machała