Podyplomowe Studia Odpowiedzialności Odszkodowawczej

Program studiów


1.  Zagadnienia ogólne odpowiedzialności odszkodowawczej

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (m.in. odpowiedzialność za szkody komunikacyjne oraz odpowiedzialność za produkt niebezpieczny)

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie umowy

4. Odszkodowania w prawie budowlanym

5. Odszkodowania w prawie medycznym

6. Odpowiedzialność odszkodowawcza w prawie własności intelektualnej i przemysłowej

7. Odpowiedzialność organów władzy publicznej (m.in. za szkodę wyrządzoną przez wydanie decyzji administracyjnej)

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza osób wykonujących zawody prawnicze

9. Odpowiedzialność odszkodowawcza w prawie rynków kapitałowych

10. Odpowiedzialność odszkodowawcza w stosunkach między spadkobiercami

11. Sądowe i pozasądowe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych