Kierunek Prawo

 

Obowiązujący osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2008/2009: pobierz

Obowiązujące osoby, które rozpoczęły studia do roku akademickiego 2007/2008 włącznie: pobierz

Kierunek Administracja

Studia licencjackie:  pobierz

Studia uzupełniające: pobierz