Pracownia Europejskiej Tradycji Prawnej


Kierownik Pracowni
prof. UW dr hab. Tomasz Giaro

Mgr Przemysław Grabowski

Mgr Stanisław Kordasiewicz

Mgr Jan Rudnicki