W dniu 26 maja 2011 r. (czwartek) o godz. 10:00 Prof. Tomasz Giaro wygłosił w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego w Warszawie wykład na temat „Znaczenie prawa rzymskiego dla współczesności – elementy tradycji romanistycznej w Draft Common Frame of Reference (DCFR)”.
   
 
 
 
W dniu 16 marca 2010 r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali nr 0.02 (ogrody BUW) odbyło się posiedzenie naukowe Instytutu Historii Prawa, na którym Prof. Francisco Javier Andrés Santos z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Valladolid (Hiszpania) wygłosił wykład na temat Some remarks on the Draft Common Frame of Reference (DCFR) for the European Contract Law from a romanist point of view.
 
 
 
 
Prof. Krzysztof Rączka Dean of the Faculty of Law and Administration, Warsaw University and the European Legal Tradition Department (Institute of Legal History) cordially invite you to attend a Conference dedicated to the commemoration
of Professor Henryk Kupiszewski (1927-1994)
 

Roman Law and Legal Knowledge

16 May 2009, Old Library, room 308
 

10:00 Opening of the conference, Dean Krzysztof Rączka  

Franciszek Longchamps de Bérier (Cracow), Introductory remarks: Law Faculty versus Law School

Gianni Santucci (Trento), Alterità e identità (vere, apparenti, false) fra diritto romano e diritti moderni

Alfons Bürge (München), Synchronische und diachronische Rechtsvergleichung als Instrument zur Gewinnung von Tiefenschärfe

Luigi Garofalo (Padova), I giuristi di Roma antica nell'Europa del domani

Susanne Hähnchen (Berlin), Das Nachdenken römischer Juristen über Vertragstypen - Grundlage für ein europäisches Vertragsrecht?

14:00  Afternoon session

Jan Dirk Harke (Würzburg), Haben die Römer Rechtswissen geschaffen?

Joseph Mélèze-Modrzejewski (Paris), L'Edit de Caracalla – la mesure de l'universalisme romain

Wolfgang Ernst (Zürich), «Naturalia negotii»: Dispositives Gesetzesrecht – römische Anfänge und neuere Entwicklungen

Tomasz Giaro (Warsaw), Concluding remarks: The Lasting Merits of Roman Jurisprudence