Nowy podręcznik - już w drugiej połowie października 2009 roku

Prawo rzymskie

U podstaw prawa prywatnego

 

- Dzieje prawa rzymskiego w powiązaniu z rozwojem europejskiego prawa prywatnego: od ustawy XII Tablic po współczesne kodeksy i Common Frame of Reference.

- Wartości i zasady prawa prywatnego na przykładzie unormowań rzymskich oraz tradycji romanistycznej od średniowiecza po współczesność.

- Metoda jurystów rzymskich ukazana jako podstawa do zrozumienia nowoczesnego dyskursu prawniczego.

- Panorama instytucji i modeli dogmatycznych czerpiących z prawa rzymskiego.

- Unikalne ilustracje z XIII-wiecznego rękopisu prawniczego.

- Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa, europeistyki, historii, kulturoznawstwa, administracji oraz dla aplikantów prawniczych.

 

Przegląd treści:

Do Czytelnika (Marian Kallas)
 17
 Przedmowa (Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier)  19
 Wykaz skrótów 25
 Rozdział 1. Historia i tradycja prawa rzymskiego (Tomasz Giaro) 31
 Rozdział 2. Kształtowanie i ochrona praw prywatnych 117
 2.1. Kształtowanie praw prywatnych – czynności prawne (Tomasz Giaro) 117
 2.2. Ochrona praw prywatnych (Franciszek Longchamps de Bérier)  143
 Rozdział 3. Osoby i rodzina 176
 3.1. Osoby (Tomasz Giaro) 176
 3.2. Rodzina (Franciszek Longchamps de Bérier)  199
 Rozdział 4. Spadki (Franciszek Longchamps de Bérier) 241
 Rozdział 5. Posiadanie i prawa rzeczowe (Tomasz Giaro) 348
 Rozdział 6. Zobowiązania (Wojciech Dajczak) 427
 Rozdział 7. Współczesne wyzwania prawa rzymskiego (Wojciech Dajczak) 545
 Wskazówki bibliograficzne (wybór podręczników i opracowań ogólnych) 554
 Indeks nazwisk 556
 Indeks terminów łacińskich  
 Spis ilustracji  
  
  

 

 Pobierz: Spis-tresci.pdf

Autorzy:

Od prawej Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier

 

Wojciech Dajczak (ur. 1962) – profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta Fundacji A. v. Humboldta (2004 i 2008). Pracował także jako sędzia (1991–1994) i radca rawny (1995–2002). Specjalizuje się w prawie rzymskim, historii i komparatystyce oraz harmonizacji prawa prywatnego w Europie.

Tomasz Giaro (ur. 1951) – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji i kierownik Pracowni Europejskiej Tradycji Prawnej UW, członek Komitetu Nauk  Kulturze Antycznej PAN, stypendysta Fundacji A. v. Humboldta (1984–1985), pracownik Max-Planck-Institut we Frankfurcie nad Menem (1990–2006). Specjalizuje się w prawie rzymskim, historii prawa europejskiego, teorii i filozofii prawa.

Franciszek Longchamps de Bérier (ur. 1969) – ksiądz katolicki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, LL.M. (Georgetown University), kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Komitetu Nauk Prawnych PAN, Zespołu ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Specjalizuje się w prawie rzymskim, prawie wyznaniowym i w konstytucyjnym prawie amerykańskim.

 

Książka ukazuje sie w nowej serii podstawowych podręczników akademickich

Wydawnictwa Prawniczego PWN

pod red. prof. Mariana Kallasa
W serii tej ukazały się już m.in.:
- A. Dziadzio, Powszechna historia prawa
- M. Kallas, Historia ustroju Polski
- W. Witkowski, Historia administracji w Polsce. 1764–1989