Zapraszamy do czytania miesięcznika studentów Wydziału Prawa i Administracji UW Lexu§, ukazującego się od marca 2007 roku, a którego poprzednikiem był ukazujący się od 2001 roku Bratniak. Znajdziecie w nim zarówno wiadomości o Wydziale i wydarzeniach z nim związanych, jak też ciekawe wywiady, reportaże, felietony, przewodniki, recenzje, solidną publicystykę – wszystko tworzone przez studentów i dla studentów naszego Wydziału.

Adresy e-mail