Terminy posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji

w roku akademickim  2010/2011,

 

sala   im.  Brudzińskiego,  godz.10.00 :

 

11  października 2010 r

15  listopada 2010 r 

13  grudnia 2010 r

10  stycznia 2011 r

14  lutego 2011 r 

14  marca 2011 r

11  kwietnia 2011 r 

09  maja 2011 r 

13  czerwca 2011 r