Jeśli jesteś zainteresowana/y I Balem Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW i chciał(a)byś uczestniczyć w nim, to poniższy formularz jest przeznaczony dla Ciebie.

 

Wszystkie podane przez Ciebie informacje muszą być prawdziwe!

Tegoroczni Absolwenci Naszego Wydziału mają pierwszeństwo przy zakupie biletów. Prosimy o zapisywanie się wszystkich chętnych, jednak w przypadku braku miejsc dla osób niebędących tegorocznymi Absolwentami, będziemy musieli anulować ich rezerwacje. Status kupującego, jak i prawdziwość wysłanych przez niego danych zostaną sprawdzone przy osobistym odbiorze Zaproszenia.
Każda(y) zamawiająca(y) może kupić bilet dla osoby towarzyszącej

Osoba towarzysząca Absolwentki(a) będzie traktowana jako Absolwentka/Absolwent Wydziału, również posiadająca(y) pierwszeństwo przed innymi osobami.
Tegoroczni absolwenci będą mogli odebrać zaproszenia po zaksięgowaniu na naszym koncie ich wpłaty, oraz po uprzednim umówieniu się drogą mailową. Osoby nie będące tegorocznymi absolwentami będą mogły odebrać zaproszenia najwcześniej na dwa tygodnie przez Balem, tj. od 11 czerwca.

Jeżeli okaże się, iż brak jest miejsc dla osób spoza grona tegorocznych Absolwentów, organizatorzy zobowiązują się zwrócić w całości wniesione opłaty za Zaproszenie(a), przelewem, na konto podane przez wpłacającego. Dlatego jeszcze raz przypominamy o konieczności podawania prawdziwych danych.

Dane do wpłaty:

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW
. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
BPH S.A., nr rachunku: 50 1060 0076 0000 3380 0000 5595

w tytule przelewu: imię, nazwisko + Bal Absolwenta 2011