W skład Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia wchodzą:


Dr Cezary Andrzej Banasiński
– Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
Dr Magdalena Błaszczyk – Instytut Prawa Karnego
Dr Jacek Zygmunt Jastrzębski – Instytut Prawa Cywilnego
Dr Tomasz Piotr Kamiński – Instytut Prawa Międzynarodowego
Dr Elżbieta Teresa Mikos-Skuza – Instytut Prawa Międzynarodowego
Dr Anna Maria Rosner – Instytut Historii Prawa
Dr Wiesław Staśkiewicz – Instytut Nauk o Państwie i Prawie
Dr Jakub Urbanik – Instytut Historii Prawa
Mgr Krzysztof Janusz Kaleta – Instytut Nauk o Państwie i Prawie; przedstawiciel Samorządu Doktorantów WPiA
Adrian Mateusz Biały – przedstawiciel Samorządu Studentów WPiA
Anna Wójcik – przedstawiciel Samorządu Studentów WPiA

Dr Magdalena Błaszczyk pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. doskonalenia jakości procesu dydaktycznego