To jest archiwalna wersja storny!
Aktualne informacje dostępne są na stronie: http://www3.wpia.uw.edu.pl/studia/doktoranckie/studia-stacjonarne/

I rok:

 • uzyskanie zaliczenia seminarium,
 • uzyskanie zaliczenia wykładu ogólnouniwersyteckiego -30 godz.,
 • przedstawienie  pisemnego sprawozdania z pracy naukowej oraz propozycji tematu pracy doktorskiej zaakceptowanego przez promotora,
 • uczestnictwo w zajęciach sobotnich.

II rok:

 • uzyskanie zaliczenia seminarium,
 • uzyskanie zaliczenia wykładu ogólnouniwersyteckiego -30 godz.,
 • przedstawienie  pisemnego sprawozdania z pracy naukowej zaakceptowanego przez promotora,
 • przedstawienie tematu pracy doktorskiej oraz wstępnego planu rozprawy zaakceptowanego przez promotora,
 • uczestnictwo w zajęciach sobotnich.

III rok: 

 • uzyskanie zaliczenia seminarium,
 • przedstawienie  pisemnego sprawozdania z pracy naukowej zaakceptowanego przez promotora,
 • przedstawienie  konspektu rozprawy doktorskiej  zaakceptowanego przez promotora,
 • uczestnictwo w zajęciach sobotnich.

IV rok:

 • uzyskanie zaliczenia seminarium,
 • przedstawienie  pisemnego sprawozdania z pracy naukowej zaakceptowanego przez promotora,
 • złożenie  rozprawy doktorskiej ew. wniosku o przedłużenie studiów doktoranckich na V rok z opinią promotora o  zaawansowaniu pracy doktorskiej,
 • złożenie karty obiegowej.