To jest archiwalna wersja storny!
Aktualne informacje dostępne są na stronie: http://www3.wpia.uw.edu.pl/studia/doktoranckie/studia-stacjonarne/

Terminy seminariów doktoranckich Prof. dr hab. Jacka Langa:

26 listopa, g. 14:15-16:00, s. 3.12, ul. Oboźna 6

10 grudnia, g. 14:15-16:00, s. 3.12, ul. Oboźna 6

7 luty, g. 18:00-19:30, s. 102, ul. Oboźna 6

Terminy seminariów doktoranckich Prof. UW dr hab. Adama Brzozowskiego:

22.11.2011, 06.12.2011, 10.01.2012, 28.02.2012, 20.03.2012, 24.04.2012, 22.05.2012

Wszystkie seminaria odbywają się o godz. 17.30 w Collegium Iuridicum I ("Stary Wydział"), s. 403.

 Prof. UW dr hab. Maria Rogacka – Rzewnicka

 29 XI 2011 r. g. 17:00 -   „Zwrot kosztów obrony (pełnomocnictwa) z wyboru”

mgr Piotr Sobota

10 I 2012 r. g. 17:00 -   „Ciężar dowodu de lege ferenda”

mgr Łukasz Goc

21 II 2012 r.  g. 17:00- „Model postępowania przygotowawczego w ujęciu prawnoporównawczym”

mgr Łukasz Wiśniewski

21 III 2012 r.  g. 17:00– „Prawo do obrony w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”

mgr Łukasz Jagiełłowicz

24 IV 2012 r. g. 17:00– „Stanowisko radcy prawnego w procesie karnym de lege lata i de lege

ferenda” mgr Henryk Dąbrowski

12 VI 2012 r. g. 17:00– „Wykorzystanie wyników czynności operacyjno – rozpoznawczych

postępowaniu karnym” mgr Dariusz Pożaroszczyk