Szanowni Państwo,

W roku akademickim 2009/2010 zrealizowaliśmy na naszym Wydziale, za pośrednictwem systemu USOS-web, internetową ankietę studencką. Ankieta obejmowała pytania dotyczące zajęć, w których Państwo uczestniczyliście oraz pytania o Państwa ocenę programu nauczania i warunków studiowania na naszym Wydziale. Została zrealizowana dwuetapowo: pierwszy, „zimowy” etap obejmował zajęcia w całości zrealizowane w semestrze zimowym; drugi – „letni” – dotyczył zajęć całorocznych oraz tych, które zostały zrealizowane w semestrze letnim. W sumie każdy student miał możliwość dokonania oceny wszystkich zajęć w których uczestniczył.

Ogółem wypełniliście Państwo 3069 ankiet „zimowych” oraz 167 „letnich” . Z uwagi na niewielką ilość ankiet „letnich” Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia zdecydował, że nie zostaną one poddane szczegółowemu opracowaniu. Duża ilość wypełnionych przez Państwa „zimowych” ankieta pozwoliła natomiast na opracowanie ogólnego raportu dotyczącego jakości dydaktyki, programu nauczania i warunków studiowania na naszym Wydziale. Gorąco zachęcam do zapoznania się z tym raportem!

Z poważaniem,

dr Magdalena Błaszczyk
Pełnomocnik Dziekana WPiA UW ds. doskonalenia jakości procesu dydaktycznego

Pobierz raport