Zaproszenie do składania wniosków

Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej ogłasza otwarty nabór wniosków

Fundusz Stypendialny został uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej - Sciex-NMSch na lata 2009-2016. Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski, oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.
Termin składania aplikacji upływa: 1 listopada 2011 o godzinie 24:00.
Obszar tematyczny projektów: wszystkie dyscypliny naukowo-badawcze

Rozpoczęcie realizacji projektu badawczego:
- najwcześniej 1 maja 2012
- najpóźniej 31 marca 2013

W ramach Funduszu Stypendialnego można uzyskać dofinansowanie dla następujących projektów:
1. projekty badawcze doktorantów i młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora), w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii; stypendia są przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy.
2. wizyty pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii tj. 5- dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce w związku z realizacją projektu badawczego wymienionego w punkcie 1.

Uprawnione instytucje z Polski (Home Institution):

  • uczelnie
  • placówki Polskiej Akademii Nauk
  • krajowe instytuty badawcze

Uprawnione instytucje partnerskie ze Szwajcarii (Host Institution):

  • uczelnie wyższe
  • instytucje federalnego obszaru politechnik i instytucji politechnicznych
  • uczelnie politechniczne
  • instytuty badawcze dotowane przez Konfederację Szwajcarską
Skład grupy projektowej: 1 stypendysta z Polski, 1 mentor z Polski, 1 mentor ze Szwajcarii

 

Uczestnicy projektu:

  • studenci studiów doktoranckich (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 24 miesięcy);
  • młodzi pracowników naukowi, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 18 miesięcy);
  • mentorzy z instytucji wysyłających z Polski oraz mentorzy z instytucji goszczących ze Szwajcarii, jako pracownicy naukowi wspierający stypendystów (wyjazdy na 5-dniowe wizyty studyjne).

Doktoranci i młodzi pracownicy naukowi zatrudnieni będą w instytucji goszczącej w ramach umowy o pracę, zgodnie z zasadami prawa Szwajcarii. Instytucja przyjmująca podpisuje porozumienie o współpracy z Komitetem Sterującym Sciex-NMSch.

Zarówno od stypendysty jak i od opiekuna wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Szczegóły na stronie: http://sciex.pl/