Doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą przystąpić do programu "Multisport Plus", który umożliwia korzystanie z wielu różnorodnych form aktywności fizycznej. O samym programie najwięcej można dowiedzieć się na stronie:

http://www.benefitsystems.pl/ 

Zarząd Główny Doktorantów umożliwił Nam korzystanie z tego systemu. Niezbędne informacje znajdują się na stronie Samorządu Doktorantów UW:

http://www.doktoranci.uw.edu.pl/?page_id=698

Koordynatorem programu na poziomie samorządu wydziałowego jest Michał Przychoda (michal.przychoda@gazeta.pl).