Terminy posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji
 
w roku akademickim 2011/2012,

sala im. Brudzińskiego, godz.10.00 :10 października2011 r ,

14 listopada 2011 r ,
 
12 grudnia2011 r ,

16 stycznia 2012 r ,

20 lutego 2012 r ,

19 marca 2012 r ,

16 kwietnia2012 r ,

21 maja 2012 r ,

18 czerwca 2012 r .