EURAXESS - Sieć Centrów Informacji dla Naukowców
 
Podstawowe informacje:
 
Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, w której bierze udział 37 krajów UE i stowarzyszonych. Sieć została utworzona w 2004 r., w tym samym roku dołączyła do niej Polska.
 
Na portalu EURAXESS Polska  znajdziesz:
 • jedyną istniejącą bazę ofert stypendialnych dla naukowców (z różnym stażem)
 • informacje prawno-administracyjne związane z mobilnością międzynarodową
 
 
Czym się zajmują centra EURAXESS w Polsce:
 
BEZPŁATNA pomoc/konsultacje dla:
 • polskich naukowców wyjeŜdŜających za granicę
 • naukowców przyjeŜdŜających do Polski (i ich rodzin )
 • instytucji przyjmujących naukowców z zagranicy
 
Jakie kwestie obejmują konsultacje udzielane przez centra?
 • wizy
 • zameldowanie
 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • podatki
 • zakwaterowanie
 • nauka języka
 • przedszkola
 • i inne związane z mobilnością
Na europejskim portalu EURAXESS  prowadzonym przez Komisję Europejską znajduje się:
 • największa w Europie baza ofert pracy i stypendiów dla naukowców z różnym stażem
 • baza CV naukowców dostępna dla instytucji naukowo-badawczych
 
Więcej informacji udziela:
Monika Kornacka,
Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess
mieszczące się w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE w Warszawie
Tel.: 22 828 74 83 wew. 152
Tel. kom.: 500 207 842
E-mail: monika.kornacka@kpk.gov.pl