To jest archiwalna wersja storny!
Aktualne informacje dostępne są na stronie: http://www3.wpia.uw.edu.pl/studia/doktoranckie/studia-stacjonarne/

Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akadem. 2011/2012

Uchwała Rady Wydziału z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego [pdf]

Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akadem. 2010/2011

Uchwała Rady Wydziału z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego [pdf]

Stacjonarne studia doktoranckie
Rekrutacja 2011/2012

Informacja na temat rekrutacji zawarta jest w uchwale Rady Wydziału dostępnej powyżej.

Niestacjonarne studia doktoranckie
Rekrutacja 2011/2012

Informacja na temat rekrutacji zawarta jest w uchwale Rady Wydziału dostępnej powyżej.

Informacje dodatkowe:

  1. Na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UW z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra albo równorzędny. Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów prawniczych zobowiązani są na podstawie uchwały Rada Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 lutego 2001 r. do zaliczenia egzaminu z prawa administracyjnego, prawa cywilnego z prawem spółek, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, oraz – do wyboru – z postępowania administracyjnego, cywilnego albo karnego. Spełnienie tego obowiązku powinno nastąpić w trakcie I lub II roku studiów.
  2. Obowiązek złożenia informacji o znajomości języków obcych z odpowiednimi zaświadczeniami (certyfikatami, świadectwami, innymi dokumentami potwierdzającymi znajomość języków) określony w par. 4 uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UW z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) dotyczy kandydatów, które takie dokumenty posiadają.