To jest archiwalna wersja storny!
Aktualne informacje dostępne są na stronie: http://www3.wpia.uw.edu.pl/studia/doktoranckie/studia-stacjonarne/

Studia doktoranckie - informacje ogólne

 

Informujemy, iż płatności za studia doktoranckie od roku akademickiego 2011/2012 powinny być dokonywane na indywidualny numer rachunku bankowego (dotychczasowy numer konta bankowego WPiA UW, na który wpływały opłaty za studia, jest obecnie nieaktualny). W tym celu należy zalogować się na stronie http://usosweb.wpia.uw.edu.pl .

Loginem jest numer PESEL doktoranta , Hasło jest takie samo jak w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Doktoranckie (jeżeli doktorant był lub jest studentem UW i korzystał z systemu USOS loguje się używając „starego” hasła do USOS).

Po zalogowaniu się do systemu z menu głównego należy wybrać opcję „dla studentów” -> „moje studia” -> „płatności” a następnie wybrać jeden z planów ratalnych (płatność jednorazowa lub płatność w dwóch ratach). System umożliwia pobranie blankietów przelewowych oraz podgląd nadchodzących płatności i numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zakończony jest numerem PESEL słuchacza).  Obowiązek zalogowania się na swoje konto w USOSWeb i wybrania planu ratalnego spośród dwóch dostępnych mają wszyscy doktoranci I, II oraz IV roku włącznie z tymi, którzy już uiścili stosowne opłaty.
 
Po przekroczeniu wybranych terminów płatności (15 listopada 2011 przy płatności w I racie oraz 15 listopada 2011r. i 15 lutego 2012r. w przypadku płatności w dwóch ratach) system USOS będzie naliczał odsetki od należnej kwoty.

W związku z wprowadzonymi zmianami, termin uregulowania płatności za studia doktoranckie został wydłużony do 15 listopada b.r.