Informacje ogólne

Administrację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego tworzą:

  • Dyrektor Administracyjny,
  • Sekretariat Dyrektora Administracyjnego,
  • Sekretariat Dziekana,
  • Sekcja Ekonomiczno-Finansowa,
  • Sekcja Spraw Pracowniczych i Współpracy z Zagranicą,
  • Sekcja Informacji, Promocji i Rozwoju,
  • Sekcja Obsługi Komputerów,
  • Sekretariaty Studiów,
  • Sekretariaty Instytutów,
  • Obsługa Techniczna.