Studia Iuridica. Tom 31

MISCELLANEA

Redaktor zbiorowy

Spis treści:

Od redakcji

CYWIŃSKI Zbigniew: Kilka uwag o ujęciach świadomości prawnej

KOLARZOWSKI Jerzy J.: Definicja i funkcje polityki kryminalnej w pracach Bronisława Wróblewskiego

KOZŁOWSKI Tomasz: Autorytet versus przemoc. Ronald Dworkin w obronie Imperium Prawa

LESZCZYNA Henryk: Filozoficzne zagadnienia państwa i prawa

LEWANDOWSKI Sławomir: Kontrowersje wokół preambuł

ŁOJKO Elżbieta: Stosunki narodowościowe w okresie międzywojennym oraz w czasie II woj-ny światowej utrwalone w pamięci społecznej mieszkańców małych miast

MIERZEJEWSKI Piotr: Tzw. ustawa rehabilitacyjna na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego

REJMAN Genowefa: Tajemnica lekarska

ŚWISTOWSKA Agata: Kilka uwag na temat nazwy przedsiębiorstwa

WIERNIKOWSKI Zygmunt: O pojęciu mienia w polskim prawie karnym

IN MEMORIAM
Profesor Witold Czachórski
Profesor Marek Elżanowski
Profesor Wojciech Górlaczyk
Profesor Alfred Kaftal
Profesor Henryk Kupiszewski
Profesor Jerzy Służewski
Profesor Władysław Sobociński

BAŁTRUSZAJTYS Grażyna (opr.): Kronika Wydziału Prawa i Administracji 1992-1993

RAJEWSKI Karol (opr.): Zestawienie bibliograficzne ważniejszych publikacji pracowników Wydziału Prawa i Administracji za lata 1992-1993

Dodano: 15.06.2007 14:24:12 Ostatnio aktualizowany: 12.01.2010 13:54:32