Prawa ponad granicami – granice praw

VI. doroczna konferencja Zakładu Praw Człowieka WPiA UW: Prawa ponad granicami - granice praw - na kanwie książki Wiktora Osiatyńskiego „Prawa człowiek a i ich granice“