Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie ogłasza konkurs Nr Adm. Kd 10-1748/11 na odpłatne trzymiesięczne praktyki absolwenckie, związane z wykonywaniem czynności urzędnika sądowego

 Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich Dz. U.09.127.1052 Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie ogłasza konkurs  Nr Adm. Kd 10-1748/11 na odpłatne trzymiesięczne praktyki absolwenckie, związane z wykonywaniem czynności urzędnika sądowego. 

Wysokość wynagrodzenia została ustalona na poziomie 1500zł brutto w skali miesiąca.

Jednocześnie wskazujemy, iż po zakończeniu praktyk w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie istnieje możliwość kontynuowania praktyk w innej jednostce na obszarze działania Sądu Okręgowego w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

http://www.warszawa.so.gov.pl/staz-absolwencki-urzednik.html

Dodano: 14.11.2011 15:54:19 s.mitura Ostatnio aktualizowany: 14.11.2011 15:54:33