Profesor Michał Pietrzak został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

W dniu 21 listopada 2011 r. prof. Michał Pietrzak (Instytut Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UW) odznaczony został Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Obejrzyj zdjęcia z wręczenia odznaczenia w Pałacu Prezydenckim

 

Odznaczenie wręczył prof. Michałowi Pietrzakowi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas poniedziałkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim, podczas której wręczone zostały odznaczenia państwowe wybitnym profesorom, pracownikom wyższych uczelni.

Prof. dr hab. Michał Pietrzak jest wieloletnim pracownikiem naukowym naszego Wydziału. Zajmuje się przede wszystkim problematyką historii państwa i prawa Polski. Jest również cenionym specjalistą w zakresie prawa wyznaniowego (współtwórca i kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego w Instytucie Historii Prawa).

Uczestniczył w pracach nad uchwalonymi w 1989 roku: ustawą o stosunku państwa do kościoła katolickiego oraz ustawą o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Profesor jest autorem wielokrotnie wznawianego podręcznika akademickiego Prawo wyznaniowe  oraz wielu innych publikacji nt. prawa wyznaniowego, wolności sumienia i wyznania. Współautor (wspólnie z prof. Juliuszem Bardachem i prof. Bogusławem Leśnordorskim) Historii ustroju i prawa polskiego.

W 2009 roku z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Michała Pietrzaka ukazała się publikacja pt. Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, red. Paweł Borecki, Andrzej Czohara, Tadeusz J. Zieliński, Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa 2009

Dodano: 23.11.2011 7:25:12 r.gomulski Ostatnio aktualizowany: 21.06.2016 9:51:05