I edycja konkursu ogłoszonego przez Prokuratora Generalnego na najlepszą pracę magisterską na temat prokuratury (15.07)

Prokurator Generalny Andrzej Seremet ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat prokuratury.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o prokuraturze.

Tematy konkursu:
  • pozycja ustrojowa prokuratury w Polsce,
  • rola procesowa prokuratora w postępowaniu karnym i w pozostałych postępowaniach,
  • pozycja ustrojowa i zadania prokuratury w Polsce i za granicą- studium porównawcze,
  • historia prokuratury w Polsce,
  • reforma prokuratury na gruncie ustawy rozdzielającej stanowiska Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego,
  • wizerunek prokuratury w oczach opinii publicznej i mediów,

Do konkursu można zgłaszać własne prace, które zostały obronione w roku akademickim 2011/2012, w terminie od 01.10.2011 r. do 30.06.2012 r.

Prace należy przesłać w terminie do 15.07.2012 r. / decyduje data stempla pocztowego/ na adres: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, 02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30 ( z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską”).

Prace należy przesłać w wersji papierowej i elektronicznej wraz z danymi osobowymi autora (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, nazwa uczelni, nazwisko promotora).

Do pracy należy dołączyć zaświadczenie uczelni potwierdzające obronę pracy magisterskiej i termin obrony, jak również opinie promotora i recenzentów.

Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Prokuratora Generalnego. Komisja wyłoni zwycięzcę konkursu, a także wyróżni najciekawsze prace.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 30.11.2012 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 3000 zł, a wyróżnieni laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upowszechnianie treści zawartych w ich pracach dla celów popularyzowania wiedzy o prokuraturze. Wyrażają także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych przez nich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Dodano: 24.11.2011 16:03:15 s.mitura Ostatnio aktualizowany: 24.11.2011 16:03:58