Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 na Wydziale Prawa i Administracji UW

Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 na Wydziale Prawa i Administracji UW