Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na grobie I Dziekana Wydziału Prawa, prof. Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego (1783-1846)