„Reforming the European Union” w ramach programu Jean Monnet

„Reforming the European Union” to 3 letni projekt badawczy realizowany w ramach programu Jean Monnet ad personam przez Katedrę Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zaszczytny tytuł Katedra Prawa Europejskiego Jean Monnet ad personam została przyznana w oparciu o dorobek naukowy prof. zw. dr hab. Eugeniusza Piontka. Celem tego projektu jest przybliżenie studentom oraz społeczeństwu wiedzy na temat procesów reformowania Unii Europejskiej. W ramach tego projektu przewidziano m.in. utworzenie trzech nowych przedmiotów dotyczących nauczania prawa europejskiego na studiach stacjonarnych oraz podyplomowych i ich prowadzenie przez 3 lata, organizację konferencji międzynarodowej „Quo Vadis Europo II”, organizację seminariów polsko-ukraińskich na temat prawa wspólnotowego oraz umieszczenie materiałów dotyczących tego projektu na stronie e-learningowej. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2007 roku i trwać będzie do końca roku akademickiego 2010.

Dodano: 05.10.2007 14:46:41 has Ostatnio aktualizowany: 05.10.2007 14:46:41