Zgodność polskiego prawa w zakresie podatków bezpośrednich z prawem wspólnotowym

Zgodność polskiego prawa w zakresie podatków bezpośrednich z prawem wspólnotowym - prof. Hanna Litwińczuk (kierownik projektu)


Celem projektu jest przeprowadzenie badań mających na celu ustalenie czy polskie przepisy dotyczące podatków bezpośrednich pozostają w zgodności ze wspólnotowym prawem podatkowym. Jak dotąd Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał kilkadziesiąt orzeczeń dotyczących zastosowania fundamentalnych swobód zagwarantowanych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę
Europejską w obszarze podatków bezpośrednich uznając szereg przepisów istniejących w ustawodawstwach państw członkowskich za niezgodne z prawem wspólnotowym. W wyniku tych orzeczeń państwa członkowskie musiały pospiesznie dokonywać zmian w swych ustawodawstwach oraz dokonywać zwrotu kwot podatku, które zostały nałożone w sposób sprzeczny z prawem wspólnotowym. Ponadto, Wspólnota Europejska wydała sześć dyrektyw dotyczących harmonizacji pewnych zagadnień w obrębie podatków bezpośrednich.

Państwa członkowskie, w tym Polska, zobowiązane są do dokonania prawidłowej implementacji dyrektyw uwzględniając przy tym orzecznictwo ETS.

Rezultatem niniejszego projektu badawczego będzie ustalenie jakie przepisy naruszają prawo wspólnotowe i przygotowanie zaleceń dla ustawodawcy, w jaki sposób dokonać ich zmiany, aby zapewnić zgodność ze standardami ustalonymi w orzecznictwie ETS.

Projekt realizuje zespół w składzie: prof. Hanna Litwińczuk (kierownik projektu), mgr Łukasz Adamczyk, mgr Karolina Tetłak.

Dodano: 26.11.2007 8:58:15 has Ostatnio aktualizowany: 26.11.2007 8:58:43