Pożegnaliśmy profesora Juliusza Bardacha

 
W mojej pracy podejmowałem różnorodne tematy, a decydowała o tym zawsze moja przemożna ciekawość - prof. Juliusz Bardach, 1996 r.

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 26 stycznia 2010 roku w wieku 95 lat zmarł Profesor Juliusz Bardach, nestor polskich historyków prawa, od 60 lat związany z Wydziałem Prawa i Administracji UW.

Profesor urodził się w 1914 roku w Odessie. Ukończył gimnazjum Mikołaja Kopernika we Włodzimierzu Wołyńskim. Był absolwentem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Monograficzne studium pt. "Adopcja w prawie litewskim XV i XVI wieku" (druk 1938 r.) stało się podstawą doktoratu uzyskanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1948 r.

Od roku 1950 wykładał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1954-1968 był dyrektorem Instytutu Historii Państwa i Prawa UW, który współorganizował w 1952 r. Kierował Zakładem Historii i Prawa Polskiego. Równolegle kierował też zakładami naukowymi o podobnym kierunku w Polskiej Akademii Nauk.
Był członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członkiem rzeczywistym PAN, Komitetu Nauk Historycznych PAN, Komitetu Nauk Prawnych PAN, doktorem honoris causa Uniwersytetów: Łódzkiego, Warszawskiego i Wileńskiego. Odznaczono go również Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Republiki Litewskiej.
W latach 1980-1985 był przewodniczącym komisji studiów slawistycznych międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych. We Włoszech przyjęły go do swego grona dwa znakomite towarzystwa naukowe: starodawna Accademia Nazionale dei Lincei i Accademia Mediterranea delle Scienze.

Był współautorem i redaktorem  5 – tomowej syntezy „Historia państwa i prawa Polski”. Zajmował się m.in. początkami państwa i prawa oraz genezą parlamentaryzmu polskiego. Litwie i Białorusi poświęcił m.in. dwa zbiory rozpraw: "Studia z dziejów ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVII w." (1970) i "O dawnej i niedawnej Litwie" (1988).

Odszedł wybitny Uczony, Pedagog i Wychowawca wielu pokoleń studentów. Mistrz dla wielu swych wychowanków – wielki Autorytet i Człowiek otwartego serca.


Pogrzeb odbył się 4 lutego 2010 roku. Profesor został pochowany na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Fotografie

Dodano: 26.01.2010 21:57:55 r.gomulski Ostatnio aktualizowany: 09.02.2010 12:39:49