Doktorat honoris causa UJ prof. dr hab. Andrzeja Murzynowskiego

12 maja 2010 r. w ramach Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego obchodzonego dla uczczenia rocznicy powołania Akademii Krakowskiej, co uczynił w 1364 r. Kazimierz Wielki tytuł doctora honoris causa otrzymał :

prof. dr hab. Andrzej Murzynowski

emerytowany pracownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Izby Karnej Sądu Najwyżsego


W wygłoszonej laudacji prof. Stanisław Waltoś (UJ) zwrócił min. uwagę na to, że prof. Andrzej Murzynowski był członkiem Armii Krajowej, a w czasie Powstania Warszawskiego należał do kompanii AK ugrupowania "Parasol", studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Łódzkim, ale całą swoją karierę naukową związał z Uniwersytetem Warszawskim. Prof. Waltoś podkreślił ogromne i doniosłe znacznie prac prof. Andrzeja Murzynowskiego dotyczących m.in. stosowania aresztu tymczasowego oraz ułaskawienia oraz orzeczeń Sądu Najwyższego, w których wydaniu brał (m.in. uchwałę z lutego 1994 r. dotyczącą immunitetu parlamentarnego). Prof. Stanisław Waltoś podkreślił też ogromne zasługi nowego doktora honoris causa UJ dla wprowadzenia w Polsce mediacji między stronami procesu.

"Mówić o Andrzeju Murzynowskim, to mówić o najwyższych wartościach, które wyznajemy, ale z którymi nie zawsze się spotykamy"  - (prof. Stanisław Waltoś).

W uroczystościach w Aula Collegium Novum UJ uczestniczyli poza licznymi gośćmi Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, prof. Krzysztof Rączka oraz pracownicy Katedry Postępowania Karnego - przyjaciele i uczniowie Pana prof. Andrzeja Murzynowskiego.

Zobacz zdjęcia z uroczystości

Dodano: 17.05.2010 8:26:44 r.gomulski Ostatnio aktualizowany: 17.05.2010 18:06:42