Status sędziego - 20 lat po transformacji ustrojowej w Polsce - panel 2 "Awans zawodowy", panel 4 "Doskonalenie zawodowe"